Spolupráce Arturie s Noise Engineering, výrobcem EURORACK modulů a softwaru, přinesla 3 prototypy algoritmů, které jsou součástí zdarma nabízeného nového firmwaru verze 3 pro MicroFreak:

Bass (nelineární waveshaping algoritmus)

Harm (kombinuje aditivní syntézu a wavefolding)

SawX (supersaw zvuk zkroucený a přiostřený k nerozeznání)

Detaily a zvukové ukázky